1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(90)'2010
  5. Оцінювання характеристик багаточастотних просторово-часових сигналів при багатосходинному розподілі час-тот по апертурі циліндричної ФАР

Оцінювання характеристик багаточастотних просторово-часових сигналів при багатосходинному розподілі час-тот по апертурі циліндричної ФАР

М.М. Ясечко, Г.В. Єрмаков
Анотації на мовах:

Розглянутий метод формування послідовностей багато частотних просторово-часових сигналів на основі багатосходинного V-подібного розподілення частот по апертурі циліндричної фазованої антенної решітки. Проведено математичне моделювання процесів формування в просторі коротких імпульсів при безперервному випромінюванні циліндричної ФАР. Отримана і проаналізована часова структура поля в точці фокусування в зоні Фраунгофера в напрямку нормалі до осі антени.
Ключові слова: багатосходинне V-подібне розподілення частот, багато частотний просторово-часовий сигнал, циліндрична фазована антенна решітка