1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(90)'2010
  5. Метод аналізу багатозначних конструкцій мови

Метод аналізу багатозначних конструкцій мови

Н.А. Валенда
Анотації на мовах:

Стаття присвячена опису методу семантичного аналізу на основі формалізованого словника. Словник містить формалізовану інформацію, що дозволяє вибирати значення слова залежно від контексту. Для формалізації словника використаються семантичні функції. Розглядається модель установлення значення багатозначних слів на основі семантичних функцій і уніфікації. Розглянуто алгоритми формування семантичного подання речення на основі словосполучень, що входять у нього.
Ключові слова: словник, семантичний аналіз, контекст, семантична функція, словосполучення, лінгвістичний процесор