1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(90)'2010
  5. Моделі обробки дескрипторів характерних ознак зображень на основі аналізу гістограм

Моделі обробки дескрипторів характерних ознак зображень на основі аналізу гістограм

В.О. Гороховатський, Ю.О.Куліков
Анотації на мовах:

Обговорюється проблема класифікації зображень при дії завад. Запропонована модель обробки характерних ознак, заснована на аналізі гістограми бази відеоданих. Перехід до простору гістограмних ознак спрощує обчислення подібності описів та скорочує час класифікації. Наведено результати комп’ютерних експериментів, що підтверджують ефективність запропонованого підходу.
Ключові слова: класифікація зображень, структурні методи, характерні ознаки, дескриптор, гістограмні ознаки, міри подібності