1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(90)'2010
  5. Ймовірнісні моделі логістичних систем

Ймовірнісні моделі логістичних систем

А.В. Попов, Д.Е. Лисенко
Анотації на мовах:

Розглядаються питання аналізу логістичних систем на основі застосування моделей теорії масового обслуговування, які дозволяють досить адекватно відображати потокові процеси в реальних транспортних і складських системах. Головну увагу приділено розгляду проблеми формалізації ланок розподілених логістичних систем в стаціонарному і перехідному режимах. Для перехідного режиму отримано аналітичне рішення щодо ймовірностей станів системи для конкретного прикладу з кінцевим буфером і кінцевим числом джерел запитів.
Ключові слова: логістична система, модель масового обслуговування, потокові процеси, стаціонарність, закони розподілу, пріоритети, моделі ланок, логістичні системи