1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(90)'2010
  5. Узагальнена модель семантичного анотування текстових документів у системах управління знаннями

Узагальнена модель семантичного анотування текстових документів у системах управління знаннями

Н.В. Рябова, О.В. Шубкіна
Анотації на мовах:

У роботі розглянуті питання інтелектуального аналізу документів в системах управління знаннями. Проведено аналіз основних особливостей семантичного анотування текстових документів, введені його формальне подання та основні характеристики.
Ключові слова: семантичне анотування, управління знаннями, класифікація