1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(90)'2010
  5. Синтез правил виконання операцій складання на основі моделей позиційних систем числення

Синтез правил виконання операцій складання на основі моделей позиційних систем числення

В.Г. Бабенко, С.Ю. Кучеренко, В.М. Зажома
Анотації на мовах:


Анотация: Робота присвячена розробці технології синтезу правил виконання операцій додавання на основі моделей позиційних систем числення для забезпечення автоматизації процесу вибору моделей систем числення з оптимальною інформаційної надлишковістю, які забезпечать мінімальну апаратну складність при схемотехнічній реалізації арифметичних пристроїв на їх основі.


Ключові слова: модель, синтез, вагові коефіцієнти, операція додавання