1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(90)'2010
  5. Обробка відкритої інформації про фінансовий стан юридичних осіб для оцінки їх кредитоспроможності

Обробка відкритої інформації про фінансовий стан юридичних осіб для оцінки їх кредитоспроможності

В.Ю. Дубницький, Р.О. Піскунов, Н.В. Тараскіна
Анотації на мовах:

Запропонована методика оцінки кредитоспроможності підприємств – потенційних позичальників з використанням моделей розпізнавання образів і логістичної регресії для оцінки ймовірності кредитного ризику на основі відкритої інформації про фінансовий стан підприємства.
Ключові слова: розпізнавання образів, аналіз дискримінанта, логістична регресія, кредитоспроможність, кредитний ризик