1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(90)'2010
  5. Метод побудови алгебраїчних каскадних загорткових кодів в частотній області

Метод побудови алгебраїчних каскадних загорткових кодів в частотній області

С.І. Приходько, О.С. Волков
Анотації на мовах:

Запропоновано метод побудови алгебраїчного каскадного згорткового коду в частотній області, заснований на використанні зворотного перетворення Фур'є. Показано, що метод дозволяє в частотній області алгебраїчно задавати згорткові коди зовнішнього й внутрішнього ступеню кодування каскадного коду.
Ключові слова: завадостійке кодування, згорткові коди, каскадні коди, зворотне перетворення Фур'є