1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(90)'2010
  5. Про умови існування розв'язування логічних рівнянь із невідомими бінарними відносинами

Про умови існування розв'язування логічних рівнянь із невідомими бінарними відносинами

Д.Е. Ситніков, П.E. Ситнікова, А.І. Коваленко
Анотації на мовах:


Анотация: Досліджено логічні рівняння з невідомими бінарними відносинами в інформаційних системах зі складною логічною структурою. Виведено умови існування рішень параметричних рівнянь з невідомими відносинами в інформаційних системах. Отримані результати можуть бути використані для побудування логічних висновків в інтелектуальних системах та системах управління базами знань.


Ключові слова: інформаційна система, алгебра кінцевих предикатів, параметричні рівняння, булева алгебра