1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(90)'2010
  5. Інформаційно-комп’ютерне забезпечення скринінгового обстеження на цукровий діабет

Інформаційно-комп’ютерне забезпечення скринінгового обстеження на цукровий діабет

О.І. Соловйова, С.І. Лапта, С.С. Лапта
Анотації на мовах:

З метою оцінювання обсягу постійно діючого скринінгового обстеження населення умовного регіона (УР) на латентну форму цукрового діабета 2 типу (ЦД2) і з’ясування динаміки необхідних для його проведення витрат побудовано його імітаційну модель. Її практичне застосування передбачає ведення трьох взаємозв’язаних баз даних: чисельності населення регіона, хворих на ЦД2 і пацієнтів, що відносяться до групи ризику захворювання на діабет, яких диференційовано за віком. Для прикладу проведено попередню наближену оцінку обсягу щорічного скринінгового обстеження населення на ЦД2, використовуючи відомі усереднені медично-статистичні й демографічні дані.
Ключові слова: імітаційна модель, скринінг, цукровий діабет, фактори ризику