1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(90)'2010
  5. Оптимізаційні задачі на основі генетичного пошуку

Оптимізаційні задачі на основі генетичного пошуку

В.О. Попов, А.В. Бердочник
Анотації на мовах:

Приводиться характеристика основних принципів функціонування генетичного алгоритму, його порівняння з традиційними методами оптимізації, його переваги і недоліки. Розглядаються різні модифікації генетичного алгоритму залежно від сфери застосування. Приводиться порівняння генетичних алгоритмів і еволюційних стратегій в рамках еволюційного моделювання. Розглядаються сфери застосування еволюційного програмування, а також типові області і задачі застосування моделей і методів генетичного пошуку.
Ключові слова: генетичний алгоритм, генетичний пошук, комбінаторна оптимізація, схрещування, мутація, хромосоми