1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(91)'2011
  5. Особливості підходів до оцінювання невизначеності в області ЕМС у документах CISPR 16-4

Особливості підходів до оцінювання невизначеності в області ЕМС у документах CISPR 16-4

І.П. Захаров, Н.С. Шевченко
Анотації на мовах:

Наведені особливості оцінювання невизначеності в області електромагнітної сумісності, виділені на основі аналізу серії нормативних документів, підготовлених Міжнародним спеціальним комітетом з радіоперешкод. Відмічені основні моменти, що визначають специфіку оцінювання невизначеності при проведенні стандартизованих випробувань на відповідність емісії і стійкості, а також при випробуваннях на відповідність ЕMC продукції, що випускається серійно.
Ключові слова: електромагнітна сумісність, вимірювання емісії, випробування на відповідність стійкості, стандартна невизначеність відповідності, інструментальна невизначеність вимірювання