1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(91)'2011
  5. Концепція непевності у вимірюванні (деякі філософсько-інтерпретаційні та прикладні аспекти)

Концепція непевності у вимірюванні (деякі філософсько-інтерпретаційні та прикладні аспекти)

В.П. Чалий
Системи обробки інформації. — 2011. — № 1(91). С. 19-23.
УДК 389
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Зроблена спроба з позиції теорії пізнання осягнути сучасні тенденції в метрології в теоретичному і практичному аспектах. і співставити два підходи до оцінювання якості вимірювання: класичний підхід (CA) (або концепцію істинного значення) та новий підхід – концепцію непевності (UA)). Концепція UA видається краще обґрунтованою теоретично і більше наближена до практики сьогодення. Одержані результати дають можливість, на думку автора, уточнити тлумачення деяких основоположних понять у метрології.


Ключові слова: метрологія, вимірювання, похибка, непевність, гносеологія, об’єкт, суб’єкт
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Чалий В.П. Концепція непевності у вимірюванні (деякі філософсько-інтерпретаційні та прикладні аспекти). Системи обробки інформації. 2011. № 1(91). С. 19-23.

Whoops, looks like something went wrong.