1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(91)'2011
  5. Використання штучних нейронних мереж при побудові калібрувальної залежності засобу вимірювання

Використання штучних нейронних мереж при побудові калібрувальної залежності засобу вимірювання

С.В. Водотика
Анотації на мовах:

Розглядається процедура побудови калібрувальної залежності засобу вимірювання за допомогою штучних нейронних мереж, які дозволяють звести вибір характеру залежності між еталонною величиною і показанням засобу вимірювання або до лінійної, або до нелінійної. Описаний порядок навчання штучний нейронних мереж методом зворотного поширення помилки і алгоритмом Льовенберга-Марквардта стосовно побудови калібрувальної залежності. Проведено емпіричне порівняння результатів калібрування за допомогою методу найменших квадратів і за допомогою нейронних мереж.
Ключові слова: невизначеність вимірювання, калібрування засобу вимірювання, метод найменших квадратів, нейронна мережа