1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(91)'2011
  5. Порівняльний аналіз методів обробки експериментальних даних при непрямих некорельованих вимірюваннях

Порівняльний аналіз методів обробки експериментальних даних при непрямих некорельованих вимірюваннях

І.П. Захаров, С.Г. Рабінович
Анотації на мовах:

Розглянуто різні підходи до оцінювання невизначеності непрямих некорельованих вимірювань: традиційний, Монте-Карло, трансформації, перебору, бутстрап. Проведено аналіз цих підходів та наведені рекомендації по їх застосуванню. Результати застосування всіх підходів ілюструються прикладом вимірювання щільності твердого тіла.
Ключові слова: непрямі вимірювання, невизначеність, кореляція