1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(91)'2011
  5. Проблема обґрунтування рівняння вимірювань та оцінки методичної складової похибки (невизначеності) результату вимірювання

Проблема обґрунтування рівняння вимірювань та оцінки методичної складової похибки (невизначеності) результату вимірювання

О.В. Прокопов
Анотації на мовах:

Надано огляд та критичний аналіз літератури, присвяченій проблемі обґрунтування рівняння вимірювань та оцінки методичної складової похибки (невизначеності) результату вимірювань, обговорюються перспективні шляхи вирішення цієї проблеми.
Ключові слова: похибка, невизначеність, рівняння вимірювань (модельне рівняння), фізико-математична модель, алгоритм