1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(91)'2011
  5. Невизначеність вимірювальної системи для вимірювання динаміки рухомого екіпажа

Невизначеність вимірювальної системи для вимірювання динаміки рухомого екіпажа

Е.Е. Вяльяотс, Р.А. Лаанеотс, Р.С. Сель
Анотації на мовах:

Стаття дає огляд про аналіз невизначеності інерціальної вимірювальної системи. Описувана система знаходить застосування для вимірювання величин, які характеризують властивості рухомого по земній поверхні екіпажа в реальних умовах. Для складання вимірювальної моделі і функції вимірювання знайдені джерела невизначеності і описано їх вплив на вихідні величини. Представлено методику для визначення поправок і стандартних відхилень для датчика швидкості. Обробка результатів спостережень додає додаткову невизначеність, яку також можна оцінити. Надано опис про методику калібрування вимірювальної системи, представлено результати дослідження і оцінено можливості для удосконалення вимірювальної системи.
Ключові слова: вимірювання динаміки рухомого екіпажа, невизначеність, методика калібрування