1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(91)'2011
  5. Вплив розширеної невизначеності на ризики виробника та замовника при вимірюванні товщини зубу

Вплив розширеної невизначеності на ризики виробника та замовника при вимірюванні товщини зубу

В.А. Дербаба, В.І. Корсун, С.Т. Пацера
Анотації на мовах:

Визначена залежність ризику виробника від розширеної невизначеності вимірювального засобу. Використано імітаційне статистичне моделювання. В строчках електронної таблиці моделюється процес виготовлення і контролю зубчастого колеса. В стовбцях моделюються: порядковий номер зубу, істинне значення товщини зубу, оцінка придатності по двохбальній шкалі, різна дійсна похибка вимірювань при використанні вибраного засобу вимірювання, загальний результат виготовлення та вимірювання, відсоток придатних зубців. Методика призначена для навчання магістрів (технологів та метрологів), а також для досліджень.
Ключові слова: зубчасте колесо, товщина зубу, невизначеність, похибка, відсоток неправильно забракованих зубців