1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(91)'2011
  5. Оцінювання невизначеності вимірювань температурних полів

Оцінювання невизначеності вимірювань температурних полів

В.П. Ляшенко, Т.А. Григорова
Анотації на мовах:

Проведені дослідження математичних моделей температурних полів з внутрішніми джерелами тепла. Знайдені чисельні рішення задач у скінченномірному просторі із застосуванням алгоритму Кранка–Николсона. Виконані чисельні розрахунки і побудовано температурний розподіл. Проведені вимірювання температур під час процесу ТЦО конструкційних елементів і побудовано температурний розподіл. Виконано розрахунок невизначеності вимірювань температур за допомогою пірометра. З урахуванням невизначеності вимірювання проведено порівняльний аналіз розрахункових значень температур, отриманих за допомогою модельного підходу і апаратурних вимірювань.
Ключові слова: математична модель, чисельний експеримент, температурні поля, невизначеність вимірювань