1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(91)'2011
  5. Використання невизначеності вимірювань для розробки методу розрахунку температурних показників

Використання невизначеності вимірювань для розробки методу розрахунку температурних показників

О.І. Нечепуренко, Т.А. Григорова
Анотації на мовах:

На основі метод тепловізійної діагностики розглядається автоматизована система аналізу функціонального стану імунної системи організму. Для підвищення точності вхідних даних автоматизованої системи експрес-діагности проводиться аналіз вимірювань за допомогою оцінки невизначеності вимірювання. Розроблено алгоритм розрахунку інтегрального показника температурних відхилень по кожному виду вимірювань, який полягає в лінійно-логічному виборі контрольних точок вимірювань перед розрахунком кожного температурного показника.
Ключові слова: експрес-діагностика, невизначеність вимірювань, метод усунення похибки