1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(91)'2011
  5. Невизначеності визначення міді, свинцю, кадмію і цинку в харчових продуктах і сировині полярографуванням

Невизначеності визначення міді, свинцю, кадмію і цинку в харчових продуктах і сировині полярографуванням

Р.Р. Джаббаров, О.Ш. Хакімов
Анотації на мовах:

Розглянуто розроблений авторами метод оцінки невизначеності визначення масової частки і/або масової концентрації міді, свинцю, кадмію і цинку в харчових продуктах і сировині полярографуванням. Враховуючи, що інформація про вхідні величини отримана шляхом двократного спостереження, систематичні і випадкові складові їх стандартних невизначеностей оцінені за типом В. Оскільки в стандартах, що регламентують методи і обробку результатів, що розглядаються в роботі вимірювань, наведено рівень довіри близько 95%, нами припущено, що вірогідність оцінок вихідних величин має Гауса (нормальний) розподіл з коефіцієнтом обхвату k = 2.
Ключові слова: невизначеність, метод, процедура, мідь, свинець, кадмій, цинк, сировина, полярографування