1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(91)'2011
  5. Експериментальне дослідження сумарної похибки вимірювання вологості сипких матеріалів

Експериментальне дослідження сумарної похибки вимірювання вологості сипких матеріалів

О.В. Заболотний, М.Д. Кошовий, О.М. Костенко, А.Н. Саттаров
Анотації на мовах:

Для дослідження сумарної похибки вимірювання вологості сипких матеріалів застосовується метод оптимального за вартісними витратами планування експерименту. Отримана математична модель залежності похибки вимірювання від сорту матеріалу, температури і вологості. Дана модель дала можливість оцінити ступінь і характер впливу кожного фактору на сумарну похибку вимірювання вологості сипкого матеріалу і може застосовуватися для введення в результат вимірювання необхідних поправок. Використання інтерполяційної залежності дозволило знизити похибку вимірювального перетворювача до рівня ΔW = 0,24%.
Ключові слова: похибка, модель, сорт, температура, вологість, сипкий матеріал, вимірювальний перетворювач