1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(91)'2011
  5. Дослідження невизначеності оцінювання характеристик зонду слухового каналу

Дослідження невизначеності оцінювання характеристик зонду слухового каналу

М. Цебіан, М. Гальовска, Й. Хензель, Т. Федтке
Анотації на мовах:

Визначення характеристик джерела слухового проходу, як правило, проводиться шляхом вимірювань при двох і більше навантаженнях з відомими значеннями провідності. У даній роботі визначаються характеристики джерела зонду слухового проходу Etymotic Research і досліджується вплив числа використовуваних калібрувальних порожнин на результат. Проаналізовано невизначеність оцінок цих характеристик з використанням додаткової контрольної порожнини, яка не бере участі в процедурі оцінювання. При використанні двох калібрувальних порожнин спостерігалося відхилення від теоретичного значення, що досягало 2,6 дБ. Похибка значно зменшується при збільшенні числа порожнин, і складає 0,3 дБ при використанні чотирьох. Моделювання методом Монте-Карло дозволило провести дослідження впливу окремих вхідних величин моделі (акустична довжина, дозвіл по частоті, звуковий тиск) на оцінки параметрів. Проаналізовані складові невизначеності виявилися малими, але на результат надає вплив співвідношення значень довжини калібрувальних порожнин. У випадку досить великої різниці значень довжини двох порожнин (більше 4 мм), можливо досягти високої точності, порівнянної із застосуванням чотирьох порожнин. Таким чином, використання більшої набору порожнин дозволяє знизити вимоги до них.
Ключові слова: оцінювання характеристик джерела, невизначеність вимірювання, зонд слухового каналу, калібрувальна порожнина