1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(91)'2011
  5. Оцінювання невизначеності вимірювань при калібруванні вимірювачів високої напруги постійного струму

Оцінювання невизначеності вимірювань при калібруванні вимірювачів високої напруги постійного струму

Ю.Л. Анохін, В.В. Вендичанський, В.В.Копшин
Анотації на мовах:

Стаття присвячена калібруванню вимірювачів високої напруги постійного струму, які використовуються для контролю напруги при випробуванні ізоляції електротехнічного обладнання. Наведено процедуру калібрування вимірювача високої напруги постійного струму на державному еталоні одиниці електричної напруги постійного струму в діапазоні від 1 до 180 кВ ДЕТУ 08-04-99. Показано джерела невизначеності вимірювань. Виконано оцінку невизначеності вимірювань при калібруванні.
Ключові слова: масштабний коефіцієнт, поправка напруги, вимірювач високої напруги, середнє квадратичне відхилення, невиключена систематична похибка, невизначеність вимірювань