1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(91)'2011
  5. Оцінювання невизначеності вимірювань під час повірки мір електричного опору багатозначних, які використовуються у колах постійного струму

Оцінювання невизначеності вимірювань під час повірки мір електричного опору багатозначних, які використовуються у колах постійного струму

О.О. Волков, І.П. Захаров, А.М. Лапченко
Анотації на мовах:

Обговорюються проблеми оцінювання невизначеності у вітчизняних повірочних лабораторіях. Розглянуто модель передачі розміру одиниці опору при повірці багатозначних мір на постійному струмі, описано процедуру оцінювання невизначеності вимірювань, наводиться бюджет невизначеності. Описано приклад оцінювання невизначеності вимірювань під час повірки магазина опорів за допомогою цифрового омметра.
Ключові слова: магазин опорів, повірка, калібрування, невизначеність вимірювання, бюджет невизначеності