1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(91)'2011
  5. Оцінка невизначеності результатів підтвердження відповідності технічних засобів вимогам технічного регламенту України з електромагнітної сумісності

Оцінка невизначеності результатів підтвердження відповідності технічних засобів вимогам технічного регламенту України з електромагнітної сумісності

В.В.Князєв
Анотації на мовах:

У статті розглянуті аспекти оцінки невизначеності результатів випробувань технічних засобів з метою підтвердження їх відповідності вимогам Технічного регламенту України з електромагнітній сумісності. Вказані проблемні питання пов'язані з проведенням такої оцінки. Описані можливі варіанти оцінки, пропоновані автором з урахуванням рекомендацій відповідних стандартів ІЕС. Наведено приклади оцінки невизначеності результатів випробувань в конкретній випробувальній лабораторії.
Ключові слова: випробування, невизначеність, електромагнітні завади, технічний засіб, несприйнятливість