1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(92)'2011
  5. Алгебраїчна модель спектру нейронних осциляцій

Алгебраїчна модель спектру нейронних осциляцій

С.В. Смеляков
Анотації на мовах:

Показано, що дискретний спектр періодів ритмів нейронних популяцій співпадає з членами ступеневих рядів золотого перетину, а їх взаємодія визначається алгебраїчними властивостями цих рядів, що приводить до резонансу на частотах, які кратні ступеням золотого перетину. Застосування встановленої чисельної та алгебраїчної відповідності між аурічною шкалою часу та системою дискретних частот базових ритмів мозку і механізму їх взаємодії відкриває путь для більш адекватного вирішення теоретичних проблем та практичних задач у нейродинамиці та нейрокібернетиці.
Ключові слова: Золотий перетин, аурічна шкала часу, осциляції нейронів, частота, період