1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(92)'2011
  5. Критерії та моделі структурної класифікації із застосуванням принципу голосування

Критерії та моделі структурної класифікації із застосуванням принципу голосування

В.О. Гороховатський, Т.В. Полякова
Анотації на мовах:

Обговорюються шляхи побудови моделей та критеріїв для класифікації структурних описів відео-об'єктів із використанням голосування. Шляхом вибору моделей для структурних мір схожості з урахуванням їх параметричного визначення пропонується побудова системи класифікації з високим рівнем стійкості до адитивних і просторових перешкод. Аналізуються результати експериментів.
Ключові слова: класифікація зображень, структурно-ієрархічні методи, характерні ознаки, структурний опис, принцип голосування, критерій класифікації, модель зіставлення, достовірність класифікації