1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(92)'2011
  5. Оцінювання параметрів двопараметричного розподілу коші методом максимуму правдоподібності для негрупованих і групованих спостережень

Оцінювання параметрів двопараметричного розподілу коші методом максимуму правдоподібності для негрупованих і групованих спостережень

В.Ю. Дубницький, О.І. Ходирєв
Анотації на мовах:

Отримані методом максимуму правдоподібності оцінки параметрів положення і масштабу для розподілу Коші. Наведено результати чисельного експерименту для визначення цих параметрів методом Ньютона. Якість отриманих оцінок оцінена методом мінімуму хі-квадрат.
Ключові слова: розподіл Коші, метод максимуму правдоподібності, метод мінімуму хі-квадрат, чисельні методи, метод Ньютона, груповані спостереження