1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(92)'2011
  5. Універсальна модель даних і її математичні основи

Універсальна модель даних і її математичні основи

В.І. Єсін
Анотації на мовах:

Описується проблема створення моделі бази даних і існуючій підхід до її рішення, а також його недоліки. Пропонується рішення проблеми за допомогою універсальної (стандартної) моделі даних, яка ґрунтується на семантичній моделі даних «об'єкт-подія», теорії множин і логічному численні. Наводяться математичні вирази, що послужили теоретичною основою створення універсальної моделі даних, яка є інструментом моделювання будь-якої наочної області, і яка легко реалізується в рамках реляційної моделі.
Ключові слова: модель даних, універсальна модель даних, множина, відношення, n-арне відношення, об'єкт, подія, клас об'єктів, клас подій