1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(92)'2011
  5. Про один метод мінімізації результатів операції з'єднання

Про один метод мінімізації результатів операції з'єднання

Т.П. Колісник
Анотації на мовах:

У статті розглядаються принципи обробки реляційних запитів і способи їхньої реалізації. Як основну операцію, що впливає на ефективність виконання запиту виділено операцію з'єднання.
Ключові слова: запит, з'єднання, модифікація, кортежі, мінімізація, база даних, алгоритм перебору, складність виконання