1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(92)'2011
  5. Лінгвістична алгебра як апарат формалізації сенсу речень природної мови

Лінгвістична алгебра як апарат формалізації сенсу речень природної мови

І.О. Лещінська, В.О. Лещінський, Л.Г. Петрова, С.Ю. Шабанов-Кушнаренко
Анотації на мовах:


Анотация: Ідентифікуються деякі механізми природної мови у вигляді математичної структури, названої лінгвістичною алгеброю, в якій є два яруси, – семантичний і синтаксичний. Перший ярус представлений одним з варіантів алгебри предикатів, другої, – алгебри предикативних операцій. Розглядається метод експериментальної перевірки алгебрологичеських моделей мови. Розробляється спосіб формульного запису сенсу пропозицій природної мови.


Ключові слова: алгебра, предикат, моделі мови, семантика, синтаксис, сенс тексту