1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(92)'2011
  5. Інтервальні нечіткі множини типу 2. Термінологія, представлення, операції

Інтервальні нечіткі множини типу 2. Термінологія, представлення, операції

С.А. Олізаренко, В.О. Капранов, О.В. Перепелиця
Анотації на мовах:

В роботі розглянуто термінологію та представлення інтервальних нечітких множин типу 2, як часткового випадку загальних нечітких множин типу 2. Розглянуто основні операції над інтервальними нечіткими множинами типу 2 та показана їх відповідність операціям над нечіткими множинами типу 1. Розглянуті термінологія, представлення інтервальних нечітких множин типу 2 та операцій над цими множинами є основою для дослідження та розробки нечітких логічних систем на базі інтервальних нечітких множин типу 2.
Ключові слова: інтервальна нечітка множина типу 2, займана площа невизначеності, операція об’єднання, операція перетину, операція доповнення