1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(92)'2011
  5. Пошук збалансованих розв’язків задачі про призначення

Пошук збалансованих розв’язків задачі про призначення

О.М. Подоляка, О.Я. Ніконов, В.О. Тімонін
Анотації на мовах:

Розглядається алгоритм розв’язання бікрітеріальної задачі про призначення головний функціонал, якої мінімізує час виконання найдовшої задачі, а додатковий мінімізує або максимізує загальний час виконання задач.
Ключові слова: задача про призначення, оптимальний розв’язок, ідеальний розв’язок, багатокритеріальна задача