1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(92)'2011
  5. Точність сумісного оцінювання часу запізнення, частоти та параметру іоносфери при прийманні широкосмугових сигналів

Точність сумісного оцінювання часу запізнення, частоти та параметру іоносфери при прийманні широкосмугових сигналів

С.Т. Багдасарян, В.Р. Хачатуров, В.А. Васильєв
Анотації на мовах:

Розглянуті точності сумісного вимірювання параметра інтегральної електронної концентрації та частоти, а також сумісного вимірювання часу запізнення, параметра інтегральної електронної концентрації та частоти при прийманні широкосмугового сигналу з довільною тривалістю та врахуванні апріорної інформації про концентрацію електронів іоносфери. Наведені результати аналізу впливу апріорних даних та параметрів сигналу на точності оцінок.
Ключові слова: параметры, ионосфера, электронная концентрация, измерение, коррекция, матица точности, адаптация