1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(92)'2011
  5. Компенсація впливу іоносфери на елементи поляризаційної матриці розсіяння космічних об’єктів при розповсюдженні радіолокаційного сигналу

Компенсація впливу іоносфери на елементи поляризаційної матриці розсіяння космічних об’єктів при розповсюдженні радіолокаційного сигналу

Є.Л. Казаков, Д.Г. Васильєв
Анотації на мовах:

Розглянутий вплив іоносфери на елементи поляризаційної матриці розсіяння космічних об'єктів при розповсюдженні радіолокаційного сигналу. Запропоновані методи зменшення цього впливу і оцінені величини похибок визначення кута еліптичності при проходженні сигналу через іоносферу.
Ключові слова: радіолокаційний сигнал, поляризаційна матриця розсіяння