1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(92)'2011
  5. Підвищення ефективності неруйнівного контролю методом параметричного зондування

Підвищення ефективності неруйнівного контролю методом параметричного зондування

Г.Ф. Коняхін, С.О. Косиков
Анотації на мовах:

У статті розглянуті умови підвищення ефективності неруйнівного контролю методом параметричного зондування. Отримано співвідношення для оцінки зміни складових електричного поля при збудженні механічних коливань в досліджуваному об'єкті.
Ключові слова: параметричний метод, неоднорідні включення, механічні коливання, різниця частот, достовірність