1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 1(1)'2005
  5. Ієрархічний метод виявлення малорозмірного об'єкта, що рухається

Ієрархічний метод виявлення малорозмірного об'єкта, що рухається

В.П. Деденок, В.Є. Саваневич
Тематика статті: Загальні питання
УДК 621.391
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Запропоновано ієрархічний метод виявлення рухомого об'єкта, що використовує післяпорогове накопичення енергії сигналів уздовж можливих траєкторій руху об'єкта. Даний метод ґрунтується, по-перше, на технології Хока, що дозволяє робити зазначене накопичення без відстеження координат об'єкта, які змінюються в часі. По-друге, на технології відсіваючого експерименту, що дозволяє істотно скоротити кількість розглянутих гіпотез про можливі траєкторії руху об'єкта і, як наслідок, скоротити на порядки, необхідні для реалізації методу обчислювальні ресурси, насамперед обсяги пам'яті. Згідно з даними статистичного моделювання, використання запропонованого методу дозволяє зменшити граничну ЕПР об'єктів, що виявляються, у 4 рази. При цьому вірогідність виявлення рухомого малорозмірного об'єкта практично тотожна вірогідності виявлення нерухомого.


Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Деденок В.П., Саваневич В.Є. Ієрархічний метод виявлення малорозмірного об'єкта, що рухається. Системи озброєння і військова техніка. 2005. № 1(1). С. 40-45.