1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(92)'2011
  5. Моделі оцінювання стану складних просторово розподілених об’єктів

Моделі оцінювання стану складних просторово розподілених об’єктів

Є.І. Кучеренко, І.С. Глушенкова
Анотації на мовах:

Запропоновано та обґрунтовано нову гібридну модель процесів прийняття рішень при орієнтуванні її компонент на множині детермінованих, імовірнісних та нечітких процесів. Викладено прикладні аспекти досліджень.
Ключові слова: ГІС, мережева модель, матриця вагових коефіцієнтів, логічний вивід