1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(92)'2011
  5. Критерії оцінювання ефективності метрологічного забезпечення

Критерії оцінювання ефективності метрологічного забезпечення

М.М. Микийчук, П.Г. Столярчук
Системи обробки інформації. — 2011. — № 2(92). – С. 106-108.
УДК 621.317.08
Мова статті: українська
Анотації на мовах:

Розглянуто питання підвищення ефективності метрологічного забезпечення промислових вимірювань. Показано доцільність створення формалізованої моделі метрологічного забезпечення як складної перетворюючої системи з множиною внутрішніх та зовнішніх зв'язків, які б розкривали вплив на неї всієї різноманітності зовнішніх і внутрішніх факторів. Проаналізовано можливі варіанти системного аналізу метрологічного забезпечення виробництва. Вказано на необхідність вибору критеріїв ефективності для оптимізації затрат на організацію та здійснення системи метрологічного забезпечення.
Ключові слова: метрологічне забезпечення, критерій ефективності, концептуальна модель, цільова функція
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Микийчук М.М. Критерії оцінювання ефективності метрологічного забезпечення / М.М. Микийчук, П.Г. Столярчук  // Системи обробки інформації. – 2011. – № 2(92). – С. 106-108.