1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(92)'2011
  5. Види впливів при управлінні технічними та соціальними системами

Види впливів при управлінні технічними та соціальними системами

Ю.А. Олійник, Я.М. Кожушко, О.С. Балабуха
Анотації на мовах:


Анотация: Розглянути види впливів, яки необхідні враховувати при організації чи аналізу управління системою, призначеної для досягнення заданої цілі. Показана структурна схема управління може застосовуватися як для технічних, так і для соціальних систем. Представлені схеми змін та блокування впливів, мета яких перехват чи зменшення ефективності управління. Термінологічний та схематичний апарат, с врахуванням множини параметрів станів та впливів, може застосовуватись в природних та гуманітарних науках при розгляданні схем управління різними системами.


Ключові слова: суб’єкт управління, об’єкт управління, вплив управління, зворотній зв'язок, вплив збурювання