1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(92)'2011
  5. Розробка каскадних кодових конструкцій з покращуваними властивостями

Розробка каскадних кодових конструкцій з покращуваними властивостями

С.І. Приходько, С.А. Гусев, В.А. Зубенко
Анотації на мовах:

Розглядаються методи побудови каскадних кодових конструкцій, зокрема, турбо-продуктивні коди (Turbo Product Codes). Розвивається підхід турбо-продуктивного кодування на основі узагальнення каскадних кодових конструкцій на випадок недвійкових послідовностей з можливістю використання методів декодування з ітеративним обміном м'якими рішеннями.
Ключові слова: кодові конструкції, турбо-продуктивне кодування