1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(92)'2011
  5. Структурно-функциональний аналіз сучасних інформаційних систем з розробкою комплексного показника ефективності їх функціонування

Структурно-функциональний аналіз сучасних інформаційних систем з розробкою комплексного показника ефективності їх функціонування

С.Г. Семенов
Анотації на мовах:

Проведений аналіз сучасних інформаційних систем. Приведена класифікація структурних елементів інформаційної системи по функціональних ознаках і побудована узагальнена структурно-функциональная схема інформаційної системи. Вказано на вплив ряду зовнішніх і внутрішніх чинників дії на ефективність функціонування, як окремих елементів, так і інформаційної системи в цілому. На основі проведеного аналізу структурно-функционального побудови інформаційної системи розроблений ієрархічний комплексний показник ефективності її функціонування.
Ключові слова: інформаційна система, людино-машинна система, параметри підсистем, показник якості, показник ефективності, тензорний опис і числення