1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(92)'2011
  5. Класифікація рухомих радіолокаційних об’єктів за інформативними ознаками, що містяться у частотно-часовому розподілі сигналів зворотного розсіяння

Класифікація рухомих радіолокаційних об’єктів за інформативними ознаками, що містяться у частотно-часовому розподілі сигналів зворотного розсіяння

О.В. Тоцький
Анотації на мовах:

Запропоновано новий підхід до виділення інформативних ознак у вирішенні задачі класифікації рухомих радіолокаційних об’єктів на основі біспектрального оцінювання параметрів сигналів зворотного розсіяння. Ознаки класифікації запропоновано виділяти з короткочасових оцінок біспектральної щільності нестаціонарних сигналів відлуння допплерівської радіолокаційної системи спостереження за рухомими наземними об’єктами. Представлено результати експериментальних досліджень автоматичної системи класифікації рухомих об’єктів в умовах впливу пасивних завад від рослинності. Виконано порівняльний аналіз ймовірності класифікації радіолокаційних об’єктів з використанням запропонованих бікепстральних та відомих кепстральних коефіцієнтів.
Ключові слова: радіолокація, класифікація радіолокаційних об’єктів, інформативні ознаки, біспектр, кепстр, бікепстральні коефіцієнти