1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(92)'2011
  5. Горизонтальне радіоакустичне зондування для вимірювання швидкості вітру для вітроенергетичних установок

Горизонтальне радіоакустичне зондування для вимірювання швидкості вітру для вітроенергетичних установок

Ю.М. Ульянов, В.Л. Місайлов, Г.Ю. Мартиненко
Анотації на мовах:

Виконаний порівняльний аналіз засобів отримання інформації для метеорологічного забезпечення вітроенергетичних установок (ВЕУ). Показано, що перспективними є системи горизонтального радіоакустичного зондування (ГРАЗ). Визначені параметри області простору, в якій необхідно отримувати дані про вітер. Оцінений вплив вертикального градієнта горизонтальної швидкості вітру на нахил акустичного відбивача і зсув фокусу. Показано, що для швидкостей вітру, при яких працюють сучасні ВЕУ, винесення фокусної плями незначне і дозволяє розміщувати антени систем ГРАЗ під обтічником вітроколеса.
Ключові слова: вітроенергетична установка, горизонтальне радіоакустичне зондування, вітер, акустичний відбивач