1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(92)'2011
  5. Теоретико-множинний метод професійного відбору

Теоретико-множинний метод професійного відбору

С.А. Горелишев, О.Ю. Іохов, О.О. Новикова
Системи обробки інформації. — 2011. — № 2(92). С. 188-190.
УДК 378.147: 621.391
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Розглянуто питання використання методів теорії нечітких множин для вирішення завдань професійного відбору. Наведені приклади опису лінгвістичних змінних для шкал, які при цьому застосовуються, та проаналізовані можливості їх експертного використання.


Ключові слова: професійний відбір, експертний метод, шкали, нечіткі множини
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Горелишев С.А., Іохов О.Ю., Новикова О.О. Теоретико-множинний метод професійного відбору. Системи обробки інформації. 2011. № 2(92). С. 188-190.