1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(92)'2011
  5. Алгебраїчне моделювання комунікаційних процесів в організаційних системах управління

Алгебраїчне моделювання комунікаційних процесів в організаційних системах управління

О.Є. Федорович, Т. М. Назаренко
Анотації на мовах:

Досліджуються комунікаційні процеси в організаційних системах управління проектною і виробничою діяльністю. Описується склад протоколів комунікаційної взаємодії виконавців з врахуванням їх ролей. Формалізовано опис протоколів комунікаційної взаємодії з використанням алгоритмічної алгебри, за допомогою якої здійснюється перетворення алгоритмів управління і забезпечується закріплення виконавців за проектними роботами залежно від їх ролей в проекті. Використання регулярних схем алгоритмів дозволило в єдиному математичному середовищі описати алгоритми функціонування, інформаційного обміну і управління комунікаційними взаємодіями виконавців.
Ключові слова: організаційна система управління, комунікаційний процес, протокол комунікаційної взаємодії, узагальнений протокол взаємодії, регулярні схеми алгоритмів