1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(92)'2011
  5. Модель кваліметричної оцінки якості ресурсів у вищому навчальному закладі

Модель кваліметричної оцінки якості ресурсів у вищому навчальному закладі

О.Ю. Чередніченко, М.О. Тімченко, І.В. Лютенко
Анотації на мовах:

Пропонується інформаційна технологія оцінки якості ресурсів вищого навчального закладу на основі принципів теоретичної кваліметрії, яка складається з двох етапів: розробка методики оцінки якості та її застосування. Розглянуто підхід до визначення важливості показників якості на основі методу власного вектору.
Ключові слова: кваліметрична оцінка, якість ресурсного забезпечення, вищий учбовий заклад, інформаційна технологія, програмне забезпечення