1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(92)'2011
  5. Моделі семантичного анотування текстових документів з використанням штучних нейронних мереж спеціального виду

Моделі семантичного анотування текстових документів з використанням штучних нейронних мереж спеціального виду

О.В. Шубкіна
Анотації на мовах:

В роботі запропоновані моделі семантичного анотування текстових документів з урахуванням бінарних виходів штучної нейронної мережі та ймовірнісна модель семантичного анотування текстових документів. Проведено аналіз основних етапів для побудови системи семантичного анотування, запропонована її структурна схема та наведено результати роботи.
Ключові слова: семантичне анотування, штучні нейронні мережі, структурна схема