1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(92)'2011
  5. Інтелектуальна обробка інформації в середовищі Web 2.0 на прикладі розв'язку задачі вироблення рекомендацій

Інтелектуальна обробка інформації в середовищі Web 2.0 на прикладі розв'язку задачі вироблення рекомендацій

О.В. Щербаков, В.С. Наришкін
Анотації на мовах:

У статті розглянутий метод інтелектуальної обробки інформації, яка генерується користувачами Інтернет, для розв'язку задачі вироблення рекомендацій. Наведені алгоритми визначення коефіцієнта подоби людей за допомогою коефіцієнту Танімото, евклідової відстані та коефіцієнту кореляції Пірсона. Запропонований метод визначення подоби за допомогою класифікаційних тегів.
Ключові слова: інформація, інтелектуальна обробка інформації, колаборативна фільтрація, Web 2.0, Інтернет, вироблення рекомендацій, подоба, коефіцієнт подоби, тег